DÈT 

JEG

GØR

Jeg er på tværs. Jeg går på tværs.
Jeg tænker på tværs. Jeg handler på tværs.

Det gør jeg for at få jer til at gøre det samme
– og drage fordel af det.

Det kan nemlig ses. Og det kan mærkes. På forretningens bundlinje og på den sociale overligger. 

Tøv ikke med at tage fat i mig. Så bliver vi sammen skarpe på, hvordan vi sammensætter det helt rigtige forløb til jer.

Lad mig hjælpe jer!


Jeg har brugt mere end 12 år på at være nysgerrig på og arbejde med  kultur. I kommuner, i private virksomheder og i sundhedssektoren.

- Jeg tilbyder forløb og foredrag
- Jeg leverer observationer og analyser
- Jeg giver råd og sparring, der kan
   eksekveres på med det samme.

VIRSOMHEDER

Jeg observerer, kortlægger og rådgiver om virksomheders arbejdspladskultur. I mere end seks år har jeg sammen med både store og små virksomheder løftet alt fra medarbejdertrivsel og organisering til integration, kulturmøder og kommunikation.


Jeg kan måle jeres kulturelle intelligens. Jeg kan rådgive jer om APV’en.  Og jeg kan hjælpe jer med at se de dynamikker og den adfærd, der er roden til problemet og konflikten. På den måde kan I basere og fokusere jeres indsats på de egentlige problemer – ikke antagelser. Først, når vi kender problemets kerne, kan vi skabe en holdbar løsning. Ikke et sekund før. 

    
Brug mig, når:

  • I vil forstå og udvikle jeres arbejdspladskultur 
  • APV’en er sur
  • I føler, at organiseringen mangler mening og struktur
  • Kommunikationen rammer en mur.

…-og alt derimellem.


Jeg arbejder for jer, så I kan arbejde på tværs – og drage forretningsmæssig fordel af det. Jeg har specialiseret mig i kulturmøder, observationer af medarbejdersamtaler og arbejdspladskultur. 


Sammen sørger vi for at sammensætte et forløb, der matcher jeres behov og virkelighed.    


DET TILBYDER JEG JER:


Nye perspektiver på jeres kultur
I får indsigt og perspektiver – metoder og redskaber – inspiration og motivation. Til at fastholde det, der er vigtigt og værdifuldt i jeres kultur. Og til at fjerne dét, der skaber belastning og bekymring.
>> Læs mere: “Fra usund til sund kultur” 


At blive klogere på kulturmøder og kommunikation

Få rådgivning og værktøjer så I kan blive skarpe på, hvordan kulturforskelle hos jer kan blive en fordel i stedet for en forhindring. 

>> Læs mere: “Kulturmøder på arbejdspladsen”


En måling af jeres kulturelle intelligens (CQ) 

Få observationer og analyser, der gør jer klogere på, hvordan I arbejder og kan arbejde med kultur på jeres arbejdsplads – og skabe mere medarbejdertrivsel.

>> Læs mere: “Kulturel intelligens”


Ledelsessparring
Jeg giver strategisk sparring i dybden. Brug mig, hvis I står over for en fusion eller transformation – eller bare synes, det er tid til et eftersyn af jeres værdier og trivsel.

KOMMUNER

Jeg hjælper kommuner med at sikre, at deres indsatser rammer plet: skaber værdi og giver mening for borgerne.  Jeg tilbyder værktøjer til at kvalificere samtalerne og skabe progression i arbejdet. Det har jeg gjort i mere end 12 år.


Jeg er specialiseret i integration og observationer af samtaler. 


Jeg er jeres ekstra kort på hånden - jeres ressource, når:
- I har brug for nye perspektiver
- I har brug for en ekstern rådgiver

- jeres borgere udebliver

- når sygdom ind i samtalen siver
…-Og alt derimellem.


Jeg arbejder helt tæt på jeres virkelighed – hvad enten I har brug for et helikopterperspektiv på jeres metoder eller hjælp til en konkret sag. 


Når I allierer jer med mig, får I en partner, der besidder stor erfaring med interkulturel kommunikation, samtaler og sygdomsforståelse. Jeg ved, hvad der skal til for at få borgerne til at flytte sig. 


Vi tilrettelægger altid i fællesskab dén proces, der matcher jeres behov.


DET TILBYDER JEG JER:


Observationer af og rådgivning om samtaler på jobcentre
I får både generelle metoder og værktøjer og specifik, handlingsanvisende sparring til at føre gode samtaler 

>> Læs mere: “Observationer af samtaler”

>> Læs mere: “Samtaler der rykker”


At blive klogere på interkulturel kommunikation

Få jeres indsats til at ramme plet. Jeg tilbyder rådgivning og værktøjer, så I kan få kulturforskelle til at blive en fordel i stedet for en forhindring. Jeg har har også specialiseret mig i arbejdet med kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

>> Læs mere: “Kulturfokus når indsatsen skal ramme plet”

>> Læs mere: “Kvinder i job”


Samtale- og gruppeforløb med borgere
Giv borgerne redskaber og motivation til at indgå og blive integreret på det danske arbejdsmarked. 

>> Læs mere: “Kulturfokuserede samtaleforløb”

>> Læs mere: “Gruppeforløb”


Sagssparring

Få konkret hjælp til de sager, hvor I løber mod en mur. Hvor I lægger tid, energi og ressourcer uden tilfredsstillende udbytte.

SUNDHEDSSEKTOREN

OBSERVATIONS-UDDANNELSEN

Jeg hjælper sundhedssektoren med at kvalificere behandlings- og rehabiliteringsforløb, så den oplevede kvalitet og succes hos både sundhedspersonale og danskere med anden etnisk baggrund øges. 

Så flere patienter benytter sig af tilbuddene. Mere forståelse – større compliance. Og så personalet indsatser rammer plet: kalibreres og effektiviseres.


Jeg har specialiseret mig i kulturmøder - i og sygdomsforståelser og kommunikation. 


Kontakt mig, hvis:


  • I har brug for nye redskaber og metoder
  • I har fokus på at bryde barrierer og knække kulturelle koder
  • Kommunikationen med patienterne føles nytteløs og misforståelserne roder 

…-og alt derimellem.

Det skaber frustration hos alle involverede, når anbefalinger ikke følges. Når patienterne udebliver fra deres møder. Når tilliden ikke er tilstede. Når kommunikationen bygger murer istedet for at nedbryde dem. Og når der ingen progression er i arbejdet.


Jeg sætter mig ind i jeres verden – og tilbyder metoder og redskaber til at højne kvaliteten og af og effektivisere samarbejdet med patienter med en anden kulturbaggrund. Så alle involverede får en bedre oplevelse.


Sammen former vi dét forløb, der vil skabe værdi hos jer.DET TILBYDER JEG JER: 


Perspektiver på kulturforskelle og sygdomsforståelse
- Et forløb, hvor vi zoomer ind på forskelle og typiske fælder i behandlings- og rehabiliteringsforløb med patienter med anden etnisk baggrund end dansk.

>> Læs mere: “Kulturfokus når den sundhedsfaglige indsats skal ramme plet” 


Sammen med et par skarpe hoveder, har jeg oprettet en uddannelse. En dykkeruddannelse.


Her lærer du:

-hvordan du dykker ned under overfladen

-hvordan du ser klart i oprørt vand

-hvordan du trækker det essentielle med op til overfladen for at behandle det


Vi bliver hver dag bekræftet i, at observation – og de metoder og redskaber, der ligger i feltet – gør dén forskel, der gør forskellen, når koden til kulturudfordringerne skal knækkes. 


Og derfor vil vi gerne lære jer at tage sagen i egen hånd.  

NADIA EL-GENDI

PÅ TVÆRS

ANNA MAGRETHE NEBEL, ERHVERVSPSYKOLOG

TRINE GRUNDAHL, KONSULENT, LYDHØR 

Lykkensdalsvej 103
8220 Brabrand